НЧ
Съединение-1933

СЕЛО КИСИЙЦИТЕ

"Читалище любимо, читалище вековно, на всички си ни мило, защото си ни родно"

Народно Читалище „ СЪЕДИНЕНИЕ – 1933г” с.Кисийци е наследник на собствеността и традициите на читалище „Княгиня Мария Луиза”, читалище „Пробуда” и читалище „Георги Димитров”, действали в годините след 1933г в село Кисийците, кметство Черновръх, община Трявна.
През 2008г по повод 75 годишнината от създаването на читалището в с.Кисийците бе открита обновената сграда на читалището, ремонтирана с труда на всички живеещи в селото, както и с помощта на много дарители и спонсори, на които жителите от селото благодарят от сърце!
Първа и основна дейност на Народно Читалище „ СЪЕДИНЕНИЕ – 1933г ” с.Кисийци е уреждане и поддържане на библиотека, където се
- събира, съхранява, организира и предоставя за ползване библиотечния фонд;
- извършва библиотечно-информационно обслужване;
- предоставя компютърни и интернет услуги;
- извършва краеведска дейност;
- съдейства за повишаване на образователното ниво, информираността, качеството на живот, социалната интеграция и разширяването на елктронен достъп на информация;
- организира срещи с писатели и обсъждания на книги;
Всички услуги, които предоставя библиотеката са безплатни.
Народно Читалище „ СЪЕДИНЕНИЕ – 1933г” с.Кисийци има:
- Собствен печат с надпис: НАРОДНО ЧИТАЛИЩЕ „СЪЕДИНЕНИЕ – 1933г” с.Кисийците;
- Празник на Народно Читалище „ СЪЕДИНЕНИЕ – 1933г” с.Кисийците
- – 6 /шести/ Септември - Деня на съединението на Княжество България с Източна Румелия;
- Летописна Книга; 

Съединение-1933

Народно читалище Съединение-1933
село Кисийците

Съединение-1933

Кмета на Трявна, инж. Драгомир Николов /2008г/ , открива ремонтираната и обновена сграда на читалището на 06.09.2008г – на 75 годишнината от неговото създаване.

Съединение-1933

Панорамна снимка на салона

Съединение-1933

Библиотеката с грамоти от участията на двата самодейни колектива при читалището.

facebook НЧ СЪЕДИНЕНИЕ-1933

FACEBOOK COMMENTS WILL BE SHOWN ONLY WHEN YOUR SITE IS ONLINE